Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Mae ein gwaith i gysylltu Wylfa Newydd yn dal i symud ymlaen yn dda. Fel rhan o’r gwaith, rydym wedi adolygu’r ymateb a gawsom, wedi cynnal rhagor o astudiaethau ac wedi siarad â pherchnogion tir ar hyd y llwybr arfaethedig i’n helpu i ganfod ffyrdd o leihau effeithiau ein cynlluniau.

Mae ein golygfannau rhyngweithiol a’n ffilmiau gyrru trwodd yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad o Wylfa Newydd i Bentir yng ngogledd Gwynedd edrych.

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Amseriad ein cais

Mae Pwer Niwclear Horizon wedi cyflwyno’u cais ar gyfer Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio ac rydym ni’n disgwyl cyflwyno’n cais ninnau yn ystod y misoedd nesaf.  

Ein bwriad ni erioed oedd gwneud ein cais ni am ganiatâd ar ôl Horizon. Y rheswm yw rhoi cyfle i’r Arolygiaeth Gynllunio edrych ar gais Horizon yn gyntaf, cyn ystyried pam y mae angen ein cysylltiad ni a sut y gellid ei adeiladu. 

Cewch ddysgu mwy yn ein rhifyn diweddaraf o Newyddion y Prosiect yma

Cewch ragor o gyfle i ddweud eich dweud ac i gyflwyno’ch sylwadau’n uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried pan fyddwn ni wedi cyflwyno’n cais. Cewch wybod mwy am y broses gynllunio yma

Cydweithio â Llywodraeth Cymru ar drydedd bont dros y Fenai

Mae Llywodraeth Cymru wedi symud ymlaen â’u cynlluniau ar gyfer trydedd bont dros Afon Menai. Cewch weld sut rydym yn cydweithio â Llywodraeth Cymru ar ein tudalen Cwestiynau ac Atebion 

Ein cynlluniau diweddaraf

Cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Beth ddywedoch chi wrthym ni

Mae pobl wedi cynnig llawer o sylwadau manwl a defnyddiol ar bob cam o’n prosiect. Ar ein blog, rydym yn ystyried rhai o’r materion a godwyd ac yn esbonio sut y mae’ch ymateb chi wedi dylanwadu ar y prosiect. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch yrru trwy rannau o'r llwybr, ymweld â golygfannau yn eich ardal chi a gweld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect