Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Cysylltu â ni


A ninnau wedi cyflwyno ein cais, yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n gyfrifol am y broses o hyn ymlaen. 

Os oes gennych ryw gwestiwn arall, gallwch gysylltu â ni trwy: 

Ein ffonio ar 0800 990 3567

Anfon neges ebost atom yn nationalgrid@cysylltiadgogleddcymru.com

Ysgrifennu atom yn ein cyfeiriad rhadbost: Freepost National Grid NW Connection

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter.

Os oes gennych gwestiwn am Feysydd Trydan a Magnetig (EMFs) cysylltwch â’n llinell gymorth:  

 Ffôn: 0845 702 3270

Ebost:  EMFHelpLine@nationalgrid.com

Ewch i: www.emfs.info/

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect