Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


NEWYDDION DIWEDDARAF: 

Mae cwmni Pwer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi’n ddiweddar eu bod wedi penderfynu rhoi’r gorau i’w prosiectau niwclear yn y Deyrnas Unedig.  Maent wedi dweud wrthym nad oes arnynt angen ein cysylltiad ar gyfer Wylfa Newydd bellach ac maent wedi dod â’n contract ni gyda nhw i ben. 

Yng ngoleuni hyn, mae ein cais am gysylltiad trydan newydd ar draws Ynys Môn a gogledd Gwynedd wedi cael ei dynnu yn ôl.

Hoffem ddiolch i’r miloedd o bobl a sefydliadau yn yr ardal sydd wedi bod yn ymwneud â ni ar y prosiect.  Yn ystod wyth mlynedd o waith manwl, rydym wedi ystyried dros 5,000 o ddarnau o ymateb, wedi cynnal 70 o ddigwyddiadau ymgynghori ac wedi cynnal miloedd o asesiadau a arweiniodd at gannoedd o newidiadau i’n cynlluniau. 

Rydym yn ysgrifennu at berchnogion tir a allai fod wedi llofnodi cytundebau gyda ni er mwyn esbonio beth y mae’r penderfyniad yn ei olygu iddyn nhw.

Os bydd Horizon neu ddatblygwr arall yn cyflwyno cynlluniau ar gyfer datblygiad niwclear newydd yn yr Wylfa, fe wnawn ni gydweithio'n agos â nhw i sicrhau bod yno gysylltiad trydan cryf a diogel.  Fel bob amser, byddai’r cymunedau lleol yn cael dweud eu dweud ar unrhyw gynlluniau yn y dyfodol.

Gwaith National Grid yn cynnal arolygon yn Afon Menai

Trwy gydol yr hydref, rydym yn cynnal arolygon daearegol yn Afon Menai ac efallai y gwelwch ein llwyfan arolygon yno. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch weld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect