Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dweud eich dweud


Mae ein gwaith i gysylltu Wylfa Newydd yn dod ymlaen yn dda ac rydym wedi gwrando ar farn trigolion, cyrff arbenigol a chynrychiolwyr etholedig a chymryd y rhain i ystyriaeth lle bo modd. Yn ogystal, rydym wedi cynnal rhagor o astudiaethau ac wedi siarad â pherchnogion tir ar hyd y llwybr  i’n helpu i ganfod ffyrdd o leihau effeithiau ein cynlluniau.

Pan fydd ein cynlluniau’n barod, byddwn yn cyflwyno cais i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, trwy’r Arolygiaeth Gynllunio.

Ein bwriad ni o’r dechrau oedd ymgeisio am ganiatâd ar gyfer y cysylltiad arfaethedig ar ôl i Horizon gyflwyno’u cais nhw i godi Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio. Maent wedi dweud yn awr na fyddant yn gwneud hynny tan y flwyddyn nesaf ac felly rydym ni wedi penderfynu gohirio ein cais ninnau hefyd.   Cewch ddysgu mwy am hyn ar ein blog.

Cewch ragor o gyfle i ddweud eich dweud ac i gyflwyno’ch sylwadau’n uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried pan fyddwn ni wedi cyflwyno’n cais. Cewch wybod mwy am y broses gynllunio yma.

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Neu gallwch gysylltu trwy:

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch gysylltu â’n tîm cysylltiadau cymunedol  ar 0800 990 3567

 

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect