Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dweud eich dweud


Mae ein gwaith i gysylltu Wylfa Newydd yn dod ymlaen yn dda ac rydym wedi gwrando ar farn trigolion, cyrff arbenigol a chynrychiolwyr etholedig a chymryd y rhain i ystyriaeth lle bo modd. Yn ogystal, rydym wedi cynnal rhagor o astudiaethau ac wedi siarad â pherchnogion tir ar hyd y llwybr  i’n helpu i ganfod ffyrdd o leihau effeithiau ein cynlluniau.

Pan fydd ein cynlluniau’n barod, byddwn yn cyflwyno cais i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, trwy’r Arolygiaeth Gynllunio.

Ein bwriad ni o’r dechrau oedd ymgeisio am ganiatâd ar gyfer y cysylltiad arfaethedig ar ôl i Horizon gyflwyno’u cais nhw i godi Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio. Maent wedi dweud yn awr na fyddant yn gwneud hynny tan ddiweddarach eleni ac felly rydym ni wedi penderfynu gohirio ein cais ninnau hefyd.   Cewch ddysgu mwy am hyn ar ein blog.

Cewch ragor o gyfle i ddweud eich dweud ac i gyflwyno’ch sylwadau’n uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried pan fyddwn ni wedi cyflwyno’n cais. Cewch wybod mwy am y broses gynllunio yma.

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Neu gallwch gysylltu trwy:

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch gysylltu â’n tîm cysylltiadau cymunedol  ar 0800 990 3567

 

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect