Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dweud eich dweud


Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein trydydd cyfnod ymgynghori a ddaeth i ben ar 16 Rhagfyr.

Roedd y sylwadau manwl a gawsom yn ddefnyddiol iawn yn ein helpu i ddeall yn well pa effeithiau y gallai’r cynlluniau eu cael ar yr ardal leol a sut i leihau’r effeithiau hyn.

Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun terfynol, ar ôl gwrando ar farn trigolion, cyrff arbenigol a chynrychiolwyr etholedig a chymryd y rhain i ystyriaeth lle bo modd.

Mae angen i ni gwblhau cynllun terfynol erbyn yr hydref, yn barod i wneud ein cais am ganiatâd i’r Arolygiaeth Gynllunio, a byddwn yn rhoi gwybod i’r cymunedau pan fydd hyn yn digwydd. Cewch ddarllen mwy am y broses ymgeisio yma.

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Neu gallwch gysylltu trwy:

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch gysylltu â’n tîm cysylltiadau cymunedol  ar 0800 990 3567

 

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect