Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Ein rôl a’n gwaith hyd yma


Gair amdanom ni

National Grid sy’n berchen ar system trawsyrru trydan Cymru a Lloegr – y rhwydwaith o geblau a pheilonau sy’n cysylltu gorsafoedd trydan y Deyrnas Unedig â chartrefi a busnesau – ac yn ei rhedeg. Mae’r gwaith hwn o gysylltu’r gorsafoedd trydan a’r rhwydwaith yn ein rhoi wrth galon her fwyaf diwydiant ynni prydain: cyflenwi ynni carbon isel mewn ffordd fforddiadwy, diogel a chynaliadwy.

Ein gwaith yng ngogledd Cymru

Bydd Wylfa Newydd a ffermydd gwynt yn Iwerddon yn dod â llawer o ynni newydd carbon isel i ogledd Cymru. Mae angen i ni adeiladu cysylltiad i drosglwyddo’r ynni hwn i’r grid cenedlaethol ac ymlaen i’r cartrefi a’r busnesau lle mae ei angen. Bydd hyn hefyd yn helpu i ddat-gloi buddsoddiad gwerth biliynau o bunnau yn y gogledd a’r tu hwnt.

Eich ymateb chi a sut y mae ein cynlluniau wedi datblygu

Mae llawer o waith datblygu wedi bod ar ein cynlluniau yn y gogledd i gyrraedd y man lle maent yn awr, ac mae pobl leol wedi dylanwadu ar ein cynlluniau o’r dechrau. 

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect