Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Gofrestrwch


Mae meysydd â’r nod * yn orfodol









 









Hysbysiad am Breifatrwydd Data

Mae National Grid wedi ymrwymo i barchu’ch preifatrwydd ac i gydymffurfio â’r holl ddeddfau perthnasol ym meysydd diogelu data a phreifatrwydd. Caniateir i ni ddatgelu’ch gwybodaeth i’r cyrff isod neu ei rhannu gyda nhw:

  • cwmnïau eraill yng Ngrŵp National Grid;
  • darparwyr gwasanaethau trydydd parti, contractwyr neu gynghorwyr sy’n darparu gwasanaethau i ni; a’r
  • Arolygiaeth Gynllunio, ac unrhyw Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect