Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Cyflenwyr


Gan fod ein prosiectau mor fawr, mae cyfleoedd gwych i fusnesau lleol tra byddwn yn gweithio yn yr ardal.

Ar hyn o bryd, mae ein prosiect yn mynd trwy’r broses gynllunio er mwyn cael caniatâd i’w adeiladu. Os caiff ganiatâd, rydym yn disgwyl i’r gwaith adeiladu ddechrau yn gynnar yn y 2020au.

Rydym yn gwahodd cyflenwyr lleol a rhanbarthol i nodi eu diddordeb mewn bod yn rhan o Brosiect Cysylltiad Gogledd Cymru. 

Byddwn yn chwilio am gyflenwyr ar gyfer contractau amrywiol iawn. Mae’n debygol y bydd hyn yn cynnwys gwaith paratoi’r tir, sgaffaldau, ffensio, plannu coed, cynnal a chadw ac ati. 

Gallwch nodi’ch diddordeb yma.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect