Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Telerau ac amodau


Gellir darllen ein telerau ac amodau llawn ar ein prif wefan.

Mae'r adran sy'n uniongyrchol berthnasol i'n hymgynghoriadau cyhoeddus fel a ganlyn:

  1. Rydych yn cadarnhau bod yr wybodaeth a gyflwynir gennych yn gywir.
  2. Bydd eich sylwadau, yn cynnwys unrhyw enwau a chyfeiriadau, yn cael eu cyflwyno i'r Comisiwn Cynllunio Isadeiledd.

Gweler hefyd ein polisi preifatrwydd.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect